TTHTCĐ xã Thiệu vũ phát động tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018 được sự thống nhất của Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Thiệu hóa, TTHTCĐ Xã Thiệu vũ tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019

Tin tức sự kiện

TTHTCĐ xã Thiệu vũ phát động tuần lễ hưởng ướng học tập...TTHTCĐ xã Thiệu vũ phát động tuần lễ hưởng ướng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm học 2018 - 2019
Trường tiểu học Thiệu vũ giữ vững danh hiệu trường chuẩn...Trường tiểu học Thiệu vũ giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia
Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức...Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2018 Đảng bộ xã Thiệu vũ tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII
Xã Thiệu vũ tích cực hoàn tất cơ sở dữ liêu quốc gia về dân...Xã Thiệu vũ tích cực hoàn tất cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư
Các hoạt động tại khu di tích lịch sử Cách Mangh Chùa Yên...Các hoạt động tại khu di tích lịch sử Cách Mangh Chùa Yên Lộ
lễ đúc đại hồng chung tại chùa Yên lộ xã Thiệu vũ - Huyện...lễ đúc đại hồng chung tại chùa Yên lộ xã Thiệu vũ - Huyện Thiệu hóa
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao nguồn hỗ trợ cho THT nuôi chim...Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao nguồn hỗ trợ cho THT nuôi chim bồ câu xã Thiệu Vũ
Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực...Lễ ra mắt chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm