Xã Thiệu Vũ triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số năm 2024

Chiều ngày 24/5/2024, xã Thiệu Vũ tổ chức Hội nghị triển khai Mô hình “ 3 không” trong chuyển đổi số.

Tin tức sự kiện

Xã Thiệu Vũ triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số...Xã Thiệu Vũ triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số năm 2024
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩmTăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Xã Thiệu Vũ đón tiếpTổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt...Xã Thiệu Vũ đón tiếpTổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao của Tỉnh
Xã Thiệu Vũ đón tiếpTổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt...Xã Thiệu Vũ đón tiếpTổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao của Tỉnh
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩmTăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
CÁCH PHÂN BIỆT, LỰA CHỌN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG AN TOÀN CÁCH PHÂN BIỆT, LỰA CHỌN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG AN TOÀN
Về Kết quả kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm Về Kết quả kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm
Về Kết quả kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm Về Kết quả kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT